โรงเรียนที่ฉันรัก

ครับเพื่อนที่กลับมาอ่านนะครับ วันนี้ได้โอกาสเรียนที่โรงเรียนเเห่งหนึ่งครับ เเละก็เรื่องเรียนนี้เองเราเองก็ได้พบเลเละเจอกันนะครับ รักเธอโรงเรียน โรงเรียน 

 

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

คูซอดประชาสรรค์ 

 

เเละหวังว่าเรา จะได้กลับไปนะครับ ๆๆๆ   รักเธอจริงๆ นะครับ จริงๆๆ โรงเรียน ของเรราเองนะครับ รักเธอจริงนะคับ  นะคับ โรงเรียน