Fortuner ฟอร์จูนเนอร์ เป็นรถที่ได้รับงานดีเหมือนกัน

ตั้งแต่ วันนั้นที่ได้รับ  Fortuner  ฟอร์จูนเนอร์ มาเป็นเวลามากกว่า 3 วัน  Fortuner ฟอร์จูนเนอร์ เป็นรถที่ดีอย่างมาก ๆเลย ทั้งการออกแบบ ทั้งการใช้สี เป้นรถที่เยี่ยมอย่างมาก ๆเลย ผมเองไม่สามารถจะบรรยายายทั้งหมดได้ เพื่อน ๆสามารถจะอ่านได้ต่อที่