อัลเมร่า เอาจริง ๆ สวยงามอย่างมากๆเลย

อัลเมร่า เอาจริงๆ ว่าสวยวงามอย่างมากๆเลย ผมนะชอบอย่างมาก ๆ เลย และต้องการอย่างมากๆเลย เอาหละ ยังไง ต้องเก็บเงิน อัลเมร่า ต้องได้อย่างจริงๆ เลย ใครบ้างที่รู้ข้อมูลของการจองบอกได้เลย ผมจะจองอย่างเต็มที่เลย แล้วที่ว่า อัลเมร่า ที่นี่รับจองบ้างไหม ครับ