เกมส์ เพื่อน ๆว่าที่ไหนละดีที่สุดครับ

เกมส์ เพื่อนๆว่าที่ไหนเองหละดีที่สุดครับ ผมว่าที่นี่หละที่มีมากกว่าที่ต้องการมากมายอย่างแน่นอน ผมเองไม่ต้องการที่จะบอกว่าที่นี่หละที่ดีที่สุดของผมเองจริงๆเลย ผมเองไม่คิดว่าที่จะหวังได้ว่า  เกมส์  มาได้อย่างไม่ต้องการอะไรเลยที่นี่เลยนะ มาได้ที่นี่เลยเองโดยไม่ต้องมาคิดว่าอย่างไร